Finanční analýza podniku

Finanční analýza je jakákoliv ekonomická činnost, kde hlavní roli hrají čas a peníze. Finanční analýza se také může rozlišovat a to na mikroúrovni, zde se analyzuje pouze daný podnik a na makroúrovni, kde se analyzuje celé odvětví. U podniku se analyzuje jeho celková finanční situace. Sem spadá dostatečná ziskuschopnost, kapitál firmy, efektivní využití vlastních aktiva schopnost platit své závazky. Všechny tyto informace pomáhají při získávání zdrojů, při vylepšování finanční struktury, při přerozdělování zisku a při poskytování úvěrů.
světová ekonomika
Někteří ekonomové také doplňují, že hlavním účelem finanční analýzy je připravit ucelené informace při rozhodování o dalším fungování podniku. Významnou roli zde hraje účetnictví, které dokládá přesné hodnoty peněžitých údajů, ovšem ty se vztahují pouze k jednomu časovému úseku a jsou poněkud izolované. Finanční analýza se také využívá pro identifikaci odchylek od nastaveného plánu fungování podniku a využívají ji vlastníci podniků, manažeři a věřitelé společnosti. Někdy ji také mohou využívat i státní instituce a v krajních případech i řadoví zaměstnanci. Majitelé podniku ji využívají především kvůli ziskovosti své firmy. Vždy chtějí, aby jejich investice měly efektivní návratnost.
papír pod kalkulačkou
Manažeři finanční analýzu využívají při sestavování finančního plánu podniku nebo v případě, že mají v plánu investovat. Díky finanční analýze by měli zajistit vyšší výkonost a zvedat hodnotu podniku. Věřitelé požadují finanční analýzu podniku především proto, aby měli jistotu, že je daná firma schopna splácet své závazky vůči nim. Neboť v opačném případě by to mohlo ohrozit jejich vlastní podnikání. Zaměstnance zajímá to, jak velkou jistotu zaměstnání v daném podniku mají a především mzdové a sociální bezpečí. Stát se zajímá o finanční situaci podniků především proto, aby si hlídal správné odvádění daní a mohl díky tomu i kontrolovat situaci na trhu.