Zboží

Zboží

Co to je vlastně zboží? Zboží je fyzický či nefyzický předmět, s nímž probíhá výměna mezi